Csatlakozz a wigo
diákkedvezményhez! /

Nem található Diverzum azonosító. Keresd meg a Diverzumtól kapott emailed és kattints ott a kedvezmény beváltására!

Mire is jó pontosan a
diákkedvezmény? /

25% kedvezmény minden utadra

Válaszd a diákkedvezményt a még hatékonyabb wigozáshoz! Ha már rutinod a carsharing, jól jön majd egy kis extra. 25% kedvezmény a percdíjakból, csomagdíjakból és az extra kilométerdíjból is.
A 25%-os kedvezményed azonnal életbe lép minden magáncélú wigo utadra: legyen szó egy néhány perces városi útról vagy akár egy több napos kirándulásról.
A diákkedvezmény és a wigo extra nem összevonható.

Regisztrálj és használd

Ahhoz, hogy igénybe vehesd a wigo diákkedvezményt, rendelkezned kell wigo fiókkal.
Szállj be és ki Budapesten és környékén a közel 100 km2 méretű wigo zónában, és járj az országban bármerre, ahol csak szeretnél!

Amíg diák vagy, automatikusan a tiéd

A kedvezmény igénylését követően hat havonta automatikusan ellenőrízzük a diákstátuszod a Diverzum rendszerén keresztül. Figyelj, hogy a Diverzum oldalán megerősítsd a diákstátuszod, hogy automatikusan meghosszabbítsuk a diákkedvezményed.

töltsd le az
app-ot /

vezess wigo-val

Adatvédelmi rendelkezések

 1. A Felek közötti együttműködés természetes személyek személyes adatainak kezelésével jár.

  Felek az együttműködésük során önálló adatkezelőként járnak el, azaz adatkezelőként önállóan felelősek az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet, továbbiakban: GDPR), valamint a magyar adatvédelmi jogi rendelkezések, így az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek betartásáért, így különösen:

  • az adatvédelmi kötelezettségeknek való megfelelésért,

  • e megfelelés igazolására való képességért,

  • az érintett jogainak gyakorlásával kapcsolatos feladatok teljesítéséért,

  • az adatbiztonság érdekében az adatkezelés jellege, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtásáért,

  • annak biztosításáért, hogy a személyes adatokhoz csak azok a személyek férjenek hozzá, akiknek a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos feladataik végrehajtásához az feltétlenül szükséges, és akik előzetesen, írásban határozatlan idejű titoktartási nyilatkozatot tettek, vagy jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség alatt állnak. 

 2. A Felek kötelezettsége és önálló felelőssége, hogy a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban megvalósuló adatkezelések során a személyes adatokat kizárólag a szerződésben meghatározott célok (a diákkedvezményre való jogosultság igazolása, ellenőrzése és a kedvezmény biztosítása) elérése érdekében, az ahhoz feltétlenül szükséges mértékben és ideig kezelik, azt követően az adatokat törlik.

 3. Felek a megállapodás megkötése és teljesítése, valamint a kapcsolattartáshoz fűződő jogos érdekük alapján kezelik egymás kapcsolattartóinak, valamint a megállapodás teljesítésében részt vevő egyéb munkavállalóinak személyes adatait (név, beosztás, e-mail cím, telefonszám). 

 4. Az érintett személyeket a Felek saját hatáskörben, a vonatkozó Adatkezelési Tájékoztató elérhetőségére való figyelemfelhívással tájékoztatják az adatkezelés és az ennek keretében megvalósuló adatátadás részleteiről, érintetti jogaikról. 

 5. Felek az szerződés teljesítése vonatkozásában megvalósuló adatkezeléseket érintő események kapcsán a szükséges mértékben együttműködnek. Különösen, de nem kizárólag ilyen esemény, amennyiben a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos érintetti joggyakorlás, adatvédelmi incidens történik, panaszt terjesztenek elő vagy hatósági vizsgálat indul.

   Az együttműködés keretében az adatkezeléssel kapcsolatos eseménnyel érintett Fél haladéktalanul értesíti az eseményről a másik Felet és a szükséges mértékben lehetővé teszi annak bevonását, a helyzet rendezésében való közreműködését.